Velg språk

Salgs- og leveringsbetingelser Emballasjehotellet

Denne veiledningen beskriver i korte trekk betingelsene for levering av emballasje til Emballasjehotellet.

 

Kun Rentpackemballasje aksepteres lagret på hotellet:

Våre kunder kan kun lagre emballasje på hotellet som det fremgår av bestillingsrutinen på våre nettsider. Dette gjelder også antall lag i høyden og dermed antall flasker, kasser og brett per pall. Rentpack kan endre godkjent emballasje ved å gjøre andre alternativer tilgjengelig på nettsiden.

 

Bestilling / avrop:

Bruker plikter ved ønske om lagring umiddelbart og minimum 48 timer før levering skal skje bestilles dette via Rentpacks nettsider og dermed gi Rentpack melding om varetype og antall paller som ønskes levert inn. Rentpack vil deretter bestille lagring hos Emballasjehotellet.

Alle bestillinger av lagring på Emballasjehotellet skal gjøres via Rentpacks nettsider med henvisning til vare, antall paller, ønsket leveringsdato og eventuelt bestillers PO nummer.

Bruker vil motta kopi av Rentpacks formelle bestilling og vil deretter kunne koordinere levering direkte med Rentpacks kontaktperson på Emballasjehotellet.

 

Åpningstider:

Emballasjehotellet er åpent mandag - fredag fra kl 0900 til kl 1500. Biler som skal levere må ikke ankomme etter kl 1430.

 

Leiekostnad og laste / losseavgift:

Leietaker belastes p.t. med kr. 55,00 per pall/mnd.

Fra 1. april 2013 økes lagerleien til kr 70,00 per pall/mnd. Bakgrunnen for økningen er en høyere omløpshastighet på varene på emballasjehotellet enn forutsatt.

 

Fakturering:

Ved levering til emballasjehotellet skal bruker sende en faktura til Rentpack med tilsvarende informasjon som ved bestilling.

Betalingsbetingelser er 30 dager fra fakturadato.

 

Lagringsansvar:

Rentpacks vil med bakgrunn i månedlige tellinger av total mengde emballasje i markedet kunne regulere leietakers andel av lagret emballasje på Emballasjehotellet.  Rentpack vil ved uttak fra Emballasjehotellet  regulere de ulike leietakeres saldo tilsvarende leietakernes andel av det som tas ut.

 

Uttak fra Emballasjehotellet:

Ved eventuelt ønske om å ta ut emballasje fra Emballasje følges samme rutine som beskrevet med det unntak at man påføres UTTAK i kommentarfeltet på bestillingen. Ved uttak fra emballasjehotellet skal Rentpack sende en faktura til bruker med tilsvarende informasjon som ved bestilling. Betalingsbetingelser er 30 dager fra fakturadato.
 

 

ENDRINGER I VÅRE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER KAN SKJE UTEN NÆRMERE VARSEL. VI BER VÅRE KUNDER OM Å HOLDE SEG OPPDATERTE OM DISSE. SISTE OPPDATERTE VERSJON VIL BLI LAGT UT PÅ VÅRE NETTSIDER.

SPØR OSS!

Noe du lurer på? Ring oss på 90 650 640 eller send oss en e-post.

PRODUKTER

Se vårt produktutvalg eller legg inn en bestilling. 
Klikk her

MIN SIDE

Logg inn på min side for å bestille, rapportere eller se statistikker.
Klikk her

Rentpack AS | Middelthunsgt. 27 | 0368 Oslo | Faks 23 08 87 01 | info@rentpack.no